เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ แบรนด์มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คงคุณค่าดีๆ จากธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้คุณสามารถผลักดันศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ภายในตัวให้เป็นประโยชน์ได้ที่สุด โดยแบรนด์จะอยู่ดูแลคุณในทุกช่วงวัยของชีวิตไปด้วยกันพ.ศ.2347 บริษัท เซเรบอส จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยมีบริษัท Ranks McDougall (RHM) เป็นบริษัทแม่ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองลอนดอน เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารหลายชนิด เช่น เกลือ SEXA ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป กาแฟ เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในทวีปเอเชีย บริษัท เซเรบอส จำกัด มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก อาทิ ในแถบทวีปเอเชียแปซิฟิก เช่น ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน ประเทศออนเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งกิจการ JOINT VENTURE การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาคูลย์ (Yakult) ในสิงคโปร์
เป็นเวลาถึง 30 ปีแล้วที่ บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัดขึ้นในประเทศไทย โดยสร้างโรงงานแห่งแรกขึ้น ณ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในภายหลังได้ย้ายไป ยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพราะเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อความต้องการในการขยายพื้นที่และโรงงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโต และความต้องการสินค้าในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนผู้บริหารภายใต้บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย การค้าตราแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย อาจกล่าวได้ว่า ความสำเร็จของ บริษัทฯ มาจาก ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ อย่างจริงจังและ ต่อเนื่องรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศยอมรับถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตราแบรนด์ที่คงไว้มาตลอด 170 ปี ผลิตภัณฑ์ของเซเรบอสทุกตัว มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล เพราะผ่านขึ้นตอน การผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่สุดและถูกสุขอนามัยจากโรงงานผลิตเอง เซเรบอสที่เป็น โรงงานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับสากลและการรับรอง ขั้นตอนการผลิต จากหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน แบรนด์จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคมของเรา ตลอดจนมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีและคงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) ยังได้ยึดมั่นในการทำธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส โดยมีหลักในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน แบรนด์จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการคืนกำไรกลับสู่สังคมของเรา ตลอดจนมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีและคงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) ยังได้ยึดมั่นในการทำธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส โดยมีหลักในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น


ติดต่องาน


สาขากรุงเทพฯ
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15
140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สาขาแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

สาขาปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110