ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ประเภทของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
QA Supervisor การผลิต สาขาปิ่นทอง
QS Supervisor (Quality System) การผลิต สาขาปิ่นทอง
Warehouse Supervisor Raw Material / Packing Material การผลิต สาขาแหลมฉบัง
พนักงานฝ่ายผลิตสาขานิคมแหลมฉบัง การผลิต สาขาแหลมฉบัง
Production Supervisor (B1835) การผลิต สาขาปิ่นทอง
พนักงานฝ่ายผลิต - ควบคุมเครื่องจักร การผลิต สาขาปิ่นทอง
QC Staff การผลิต สาขาปิ่นทอง

ติดต่องาน


สาขากรุงเทพฯ
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15
140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สาขาแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

สาขาปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110