ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ประเภทของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
People Excellence Partner สำนักงาน สาขาแหลมฉบัง
Senior Procurement Supervisor ( Senior Purchasing) สำนักงาน สาขาปิ่นทอง
Export Supervisor สำนักงาน สาขาแหลมฉบัง
Management Trainee สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Regional FP&A Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Assistant FP&A Manager ( Regional ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ
CRM Supervisor สำนักงาน สาขากรุงเทพ
HR admin ( contract ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ

ติดต่องาน


สาขากรุงเทพฯ
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15
140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สาขาแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

สาขาปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110