ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ประเภทของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
Tax Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Senior Digital Marketing Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Sales Admin Support ( GT operation ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Telesales Executive ( contract ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Area Sales Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Assistant Manager Direct Sales สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Talent Management Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Assistant Brand Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
CRM Supervisor สำนักงาน สาขากรุงเทพ
SAFETY OFFICER (Pinthong 2 Indutrial Estate) สำนักงาน สาขาปิ่นทอง
Accounting Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
HR admin ( contract ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ

ติดต่องาน


สาขากรุงเทพฯ
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15
140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สาขาแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

สาขาปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110