ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง ประเภทของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน
Management Trainee สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Inventory Management Officer สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Regional FP&A Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Senior Internal Control Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Head of FP&A สำนักงาน สาขากรุงเทพ
IT Staff (สัญญาจ้าง 6 เดือน) สำนักงาน สาขาปิ่นทอง
Area Sales Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Assistant Brand Manager สำนักงาน สาขากรุงเทพ
Assistant FP&A Manager ( Regional ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ
CRM Supervisor สำนักงาน สาขากรุงเทพ
SAFETY OFFICER (Pinthong 2 Indutrial Estate) สำนักงาน สาขาปิ่นทอง
HR admin ( contract ) สำนักงาน สาขากรุงเทพ

ติดต่องาน


สาขากรุงเทพฯ
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15
140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สาขาแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

สาขาปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110