พนักงานฝ่ายผลิตสาขานิคมแหลมฉบัง

รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
- ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป
- ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
  วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส.
  ประสบการณ์คุมเครื่องจักรในไลน์การผลิตอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงาน
  สามารถทำงานเข้ากะ ทำโอทีได้
  มีความขยัน, อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

แชร์