โครงงานฝึกงานและการฝึกสหกิจ ศึกษา
แบรนด์ เปิดโอกาสให้นิสิต และ นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกงานกับทีมงานของเรา เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานกับพี่ๆ มืออาชีพแต่ละสาขางานที่น้องๆ สนใจก่อนจะไปทำงานจริง

สนใจร่วมโครงการ
เรายินดีรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกมหาลัยทั่วประเทศโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในทุกสาขาวิชา ที่สนใจอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่
ขั้นตอนการสมัคร
ติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ ส่งเอกสารขอฝึกงานจากมหาวิทยาลัย เมื่อบริษัทฯ ทำหนังสือยืนยันแล้ว ตรวจสขุภาพก่อนเริ่มฝึกงาน

ติดต่องาน


สาขากรุงเทพฯ
อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15
140/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330

สาขาแหลมฉบัง
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
38/6 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

สาขาปิ่นทอง
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/50 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110